For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Lietošanas noteikumi

Kunde.lv ir bezmaksas sludinājumu izvietošanas portāls (turpmāk tekstā Portāls). Kunde.lv lietotājiem portālā ir iespējams pirkt un pārdot preces kā arī reklamēt pakalpojumus. Lietotāju pirkšanas un pārdošanas darījumi notiek tikai starp pircēju un pārdevēju, portāls par darījumu komisijas maksu vai starpniecības maksu neietur.

 

Vispārējie noteikumi

 1. Lai lietotu Portālu, katram lietotājam ir jāizveido savs lietotāja profils. Portālā reģistrētie lietotāji veicot pierakstīšanos savā profilā var ievietot savus sludinājumus vai meklēt preces un pakalpojumus. Portālu administrē Kunde.lv administrācija.
 2. Reģistrējoties portālā lietotājs apliecina, ka iesniegtā informācija ir patiesa kā arī ir iepazinies un piekrīt šiem noteikumiem, tajā skaitā Portālā veiktajām izmaiņām. Kunde.lv lietošanas noteikumi var tikt mainīti, papildināti vai laboti un stājās spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti Portālā.
 3. Portālu aizliegts izmantot krāpniecisku darbību veikšanai.
 4. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
 5. Portāls patur tiesības izmantot Portāla lietotāju sludinājumos ievietotos attēlus un citu informāciju portāla reklāmas nolūkos.
 6. Portāls Kunde.lv nenes atbildību par lietotāju izvietoto informāciju un sekām, kas radušās lietotāja norādītās informācijas rezultātā.
 7. Satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām Portālā tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Lietojot Portālu, lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai.
 8. Portāls, nepieciešamības gadījumā, veic saziņu ar Portāla lietotājiem, izmantojot lietotāju norādīto e-pasta adresi.
 9. Portāla lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt sava profila darbību, to dzēšot. Pēc profila dzēšanas, profila informācija publiski vairs nav pieejama un tā tiek dzēsta.
 10. Apmeklējot Portālu, lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums, ka tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, attiecās ierīces lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt informācijai par sīkdatnēm. Pēc lietotāja vēlēšanās sīkdatnes iespējams izdzēst. Daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana ierīcē“. Tādā gadījumā lietotājam nepieciešams manuāli pielāgot iestatījumus ikreiz, kad tiks apmeklēts Portāls, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
 11. Reģistrējoties portālā Lietotājs piekrīt e-pasta jaunumu saņemšanai savā e-pastā. Ja Lietotājs turpmāk nevēlas saņemt Portāla jaunumus savā e-pastā, no tā var atteikties sūtot e-pastu uz info@kunde.lv

Reģistrēšanās

 1. Reģistrēšanās Portālā tiek veikta ar e-pasta, Gmail un Facebook.com profiliem. Reģistrējoties, lietotājs apliecina, ka reģistrācijai izmanto savu personīgo sociālā portāla profilu vai e-pastu.
 2. Ar vienu e-pastu vai sociālā tīkla profilu ir iespējams izveidot tikai vienu Portāla lietotāja profilu.
 3. Reģistrējoties, lietotājs piekrīt, ka viņa profila informācija ir publiski pieejama jebkuram Portāla lietotājam un, ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no Portāla Kunde.lv.
 4. Reģistrējoties Kunde.lv, lietotājs apliecina, ka lietotāja profilā norādītie dati ir patiesi.
 5. Pēc profila izveidošanas, lietotājam sadaļā Profils ir iespējams norādīt papildinformāciju, piemēram, sava profila aprakstu, mainīt lietotājvārdu, pievienot profila attēlu u.c.
 6. Portālā reģistrēto lietotāju personas datu apstrādes noteikumi ir aprakstīti Personas apstrādes datu paziņojumā, kas atrodami portālā.
 7. Portāls saņem un saglabā informāciju no lietotāja izmantotā interneta pārlūka (tai skaitā IP adresi, sīkdatnes) un par ierīcēm.
 8. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Portālam ir tiesības nodot lietotāja datus tiesībaizsardzības iestādēm, ja Portāls saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātu pieprasījumu.
 9. Reģistrējoties, lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga dzēst lietotāja profilu vai izdzēst tajā norādīto informāciju, ja tā pārkāpj Portāla lietošanas noteikumus. Ja lietotājam rodas neskaidrības par profila dzēšanas iemesliem, tam ir iespēja pieprasīt skaidrojumu rakstot Portāla administrācijai uz e-pastu: info@kunde.lv.

Sludinājumu ievietošana

 1. Sludinājumu publicēšana Portālā ir bezmaksas.
 2. Lietotājam ir iespēja izceltu vienu savu sludinājumu.
 3. Vienā sludinājumā var ievietot tikai vienu preci.
 4. Sludinājuma tekstam jābūt noformētam latviešu, krievu vai angļu valodās.
 5. Ievietojot sludinājumu lietotājam ir jānorāda preces cena.
 6. Ievietojot sludinājumu ir jāpievieno vismaz viena fotogrāfija. Fotogrāfijai ir jābūt labas kvalitātes un atbilstošai sludinājuma saturam.
 7. Sludinājumu nepieciešams noformēt un iesniegt atbilstoši šādiem noteikumiem:
  1. Bilde jābūt redzamai tikai precei, kura tiek aprakstīta sludinājuma tekstā;
  2. Pirmā sludinājuma bilde nedrīkst būt kolāža;
  3. Sludinājuma tekstā nedrīkst pievienot saites uz citām sludinājumu, reklāmas un interneta vietnēm.
 8. Ievietojot sludinājumu, lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava ievietotā sludinājumu saturu un informācijas patiesumu.
 9. Aizliegts ievietot sludinājumus, kas ir pretrunā ar LR likumdošanu.
 10. Portāla administrācija patur tiesības rediģēt sludinājuma saturu, to pārvietot vai dzēst.
 11. Ja neatrodiet atbilstošu sadaļu sludinājuma ievietošanai, sazinieties ar administrāciju izmantojot sadaļu “Kontakti”.

Sludinājumi tiek dzēsti vai apturēti, ja:

 1. Sludinājumā norādītā informācija pārkāpj likumu, vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas.
 2. Sludinājuma saturs neatbilst vai tikai daļēji atbilst izvēlētajai sadaļai. Ja pēc lietotāja domām Portālā nav piemērotas sadaļas, tad lietotājs ir aicināts sazināties ar administrāciju izmantojot sadaļu “Jautājumi un ierosinājumi” ierosinot kādu papildus sadaļu nepieciešams izveidot Portālā tā ērtākai lietošanai.
 3. Sludinājums nesatur precīzu detalizētu preces, pakalpojuma vai piedāvājuma aprakstu vai tajos netiek pieminēta svarīga preces vai produkta informācija (piemēram produkta stāvoklis, izmērs u.c.) un fotoattēlā nav iespējams noteikt šo informāciju, jeb teksta saturs vai fotoattēli ir maldinoši.
 4. Tiek ievietots vairāk nekā viens pārdošanas objekts vienā sludinājumā.
 5. Sludinājuma fotoattēls ir:
  1. Zemas kvalitātes un objekta stāvoklis nav redzams.
  2. Ja pārdošanas objekts ir redzams starp citiem objektiem un ir grūti uztverams attēlā.
  3. Neatbilstošus sludinājuma tekstā aprakstītajam piedāvājumam. Fotoattēlos jābūt redzamai tikai prece, kura tiek piedāvāta sludinājumā. Fotoattēliem jābūt reāliem, bet ne no katalogiem vai atrasti interneta vidē.
  4. Fotoattēls ir foto kolāža.
  5. Sludinājums sastādīts citās valodās nekā latviešu, angļu vai krievu.
  6. Sludinājumi, par kuriem tiek saņemtas vairākas sūdzības.
 6. Apturētais sludinājums nonāk arhīvā un lietotājam to ir iespējams izlabot atbilstoši noteikumiem un iesniegt atkārtoti.
 7. Apturēto sludinājumu iespējams labot un iesniegt atkārtotai pārbaudei.

  Foruma lietošanas noteikumi

 1. Veidojot foruma ziņas, un/vai iesaistoties diskusijās pie cita lietotāja izveidotās ziņas, nepieciešams ievērot ētikas un savstarpējās pieklājības normas.
 2. Foruma ziņās aizliegts izturēties necienīgi vai neiecietīgi pret citiem Portāla foruma dalībniekiem, ievietot ziņas, kas aizskar personas godu vai cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu prettiesisku darbību veikšanu.
 3. Foruma ziņās aizliegts apspriest vai apstrīdēt Kunde.lv noteikumus vai administrācijas darbību.
 4. Aizliegts publiski pieprasīt dzēst kāda lietotāja profilu, bet to darīt sazinoties ar administrāciju izmantojot sadaļu “Kontakti” norādot iemeslu.
 5. Portāla foruma lietotājam ir tiesības izteikt savu viedokli forumā, ievērojot Portāla lietošanas noteikumus.
 6. Foruma ziņas autors uzņemas pilnu atbildību par savas ievietotās ziņas saturu un informācijas patiesumu.
 7. Forumu administrē Kunde.lv administrācija un tā patur tiesības izņemt no foruma ziņas vai cenzēt tās, pēc saviem ieskatiem, ja tās pārkāpj Portāla un foruma lietošanas noteikumus, kā arī citas LR likuma normas.

Lietošanas noteikumi Kunde.lv

Top